O nás

Stručné dějiny školy

Podle starých zápisů byla ve Chvalči škola již kolem r. 1600. První zmínky o škole jsou ve farní kronice, kde je psáno, že zde škola byla dříve než církevní správa. Po zřízení církevní správy byla škola, o kterou se dosud starala jen obec, převzata jako farní škola a byly k ní přiškoleny obce Petříkovice, Slavětín a Bezděkov. Pro přílišnou vzdálenost přestaly děti z přiškolených obcí do Chvalče docházeti a prvním byl Bezděkov, který raději posílal své děti do bližší školy ve Lhotě. Do Petříkovic byl později přidělen učitel a zřízena filiální škola. Slavětínské děti docházely do Chvalče až do roku 1830, kdy tam také byla zřízena pobočka školy. Když brzy učitel v Petříkovicích zemřel, docházel učitelský pomocník jak na pobočku do Slavětína, tak i na školu do Petříkovic. Ve Slavětíně byl samostatný učitel ustanoven až v roce 1869 a tím škola osamostatněna.

Naše škola měla již v roce 1677 vlastní budovu. Budova, v níž se nyní vyučuje, byla postavena na základech a na místě staré školní budovy roku 1876. škola byla až do roku 1871 jednotřídní, od března 1871 byla otevřena druhá třída a po postavení nové budovy byla zřízena třetí třída.

Česká obecná škola byla ve Chvalči zřízena v roce 1936. Slavnostní otevření menšinové školy bylo dne 11. října 1936 za přítomnosti vedoucích osob trutnovského okresu, členů četnictva, finanční stráže, příslušníků tělovýchovné jednoty „Sokol“, místního odboru NJS a značného počtu civilních obyvatel. Třída a byt učitele byly umístěny v budově č. 3 v I. poschodí. Prvním učitelem na státní menšinové škole byl Jaromír Brož. V příštím roce nastoupil vojenskou službu a na jeho místo byl ustanoven Miroslav Kružík. Tento setrval na škole až do roku 1938, kdy neblahým mnichovským rozhodnutím bylo toto území připojeno k Německu. Veškerý inventář školy byl německou školou zabaven a české knihy zničeny. První učitel Jaromír Brož podle zpráv padl jako letec v boji na západě ve druhé světové válce.

OP výzkum, vývoj a vzděláníMŠMT